تمجید

عکس خبر تمجید برهان‌الدین ربانی از توانایی آقای هاشمی