یورو

عکس خبر ثبات نرخ ارز‌ در بازار بین بانکی + جدول

عکس خبر ثبات در نرخ ارزهای  بانکی

عکس خبر رشد ارزش  ارز بانکی با شروع مهر

عکس خبر 31 ارز در بازار بین بانکی رشد کرد/ دلار گران‌تر شد+ جدول

عکس خبر قیمت امروز ارز رسمی

عکس خبر صعود ارزش 27 ارز در بازار بین بانکی/ دلار در صدر گرانی+ جدول

عکس خبر قیمت سکه و دلار آزاد

عکس خبر نرخ تمامی ارزها در بازار بانکی

عکس خبر ارزش 16 ارز در بازار بین بانکی آب رفت/ دلار در اوج+ جدول

عکس خبر آخرین قیمت‌ بازار سکه و ارز

عکس خبر قیمت سکه اُفت کرد/ دلار3897 تومان + جدول قیمت

عکس خبر افزایش قیمت 33 ارز بانکی

عکس خبر رشد ۳۳ ارز در بازار بین بانکی/ دلار پیشتاز شد+ جدول

عکس خبر ارز ثابت ایستاد

عکس خبر تعطیلی یک روزه بازار ارز بین بانکی+جدول قیمت

عکس خبر کاهش رونق در بازار سکه

عکس خبر رشد 18 ارز در بازار بین بانکی/ دلار اُفت کرد+ جدول

عکس خبر افت دلار دولتی در اولین روز هفته

عکس خبر ۱۹ ارز گران شد/ ارزش ۲ ارز ثابت ماند+ جدول

عکس خبر افزایش قیمت 12  هزار تومانی سکه

عکس خبر رشد دسته جمعی ارز دولتی

عکس خبر ۹ ارز ارزان شد/ دلار همچنان در صدر+ جدول

عکس خبر آخرین قیمت‌ها از بازار سکه و ارز

عکس خبر افزایش قیمت 23 ارز دولتی

عکس خبر افت ادامه‌دار قیمت سکه طرح جدید

عکس خبر رشد 21 ارز در بازار ارز بین بانکی/ یورو از گرانی بازماند+ جدول

عکس خبر کاهش قیمت 15 ارز بانکی

عکس خبر رشد 21 ارز در بازار بین بانکی/ یورو از گرانی بازماند+ جدول

عکس خبر قیمت سکه در بازار آزاد

عکس خبر آخرین قیمت ارز بر اساس اعلام بانک مرکزی

عکس خبر خواب یک روزه در بازار ارز بین بانکی+ جدول

عکس خبر قیمت سکه بالا رفت

عکس خبر نرخ رسمی دلار ۳ هزار و ۳۳۳ تومان

عکس خبر نرخ 28 ارز رسمی بالا رفت

عکس خبر قیمت سکه و ارز در بازار

عکس خبر کاهش قیمت 10 ارز در بازار بانکی

عکس خبر 28 ارز در بازار بین بانکی رشد کرد/ دلار گران‌تر شد

عکس خبر توقف رشد قیمت سکه

عکس خبر توقف رشد قیمتی سکه

عکس خبر نرخ رسمی دلار 3 هزار و 325 تومان

عکس خبر دلار و یورو در گرانی همسو شدند/ ارزش 6 ارز ثابت ماند + جدول

عکس خبر پرواز سکه و طلا در فضای کاهش سود بانکی

عکس خبر رشد 30 ارز در بازار بین بانکی/ یورو از گرانی جا ماند+جدول

عکس خبر افزایش قیمت دلار دولتی

عکس خبر ادامه افزایش نرخ دلار بانکی

عکس خبر ارزش ۲۱ ارز بالا رفت/ یورو ارزان شد + جدول

عکس خبر تب سکه فروکش کرد/ دلار 3871 تومان+جدول

عکس خبر قیمت انواع ارز دولتی

عکس خبر سکه 16 هزار تومان گران شد

عکس خبر 27 ارز گران شد/ دلار و یورو در مدار صعودی+ جدول

عکس خبر سکه بر مدار صعود

عکس خبر رشد قیمت 35 ارز بانکی

عکس خبر رشد دوباره قیمت سکه در بازار آزاد

عکس خبر تعطیلی یک روزه در بازار ارز بین بانکی+ جدول

عکس خبر افزایش قیمت سکه در روز نخست هفته

عکس خبر رونق بازار سکه در روز نخست هفته

عکس خبر افت قیمت 6 ارز دولتی

عکس خبر ادامه روند افزایش نرخ ارز در بانک مرکزی

عکس خبر 6 ارز ارزان شد/ دلار مسیر صعودی را انتخاب کرد+ جدول

عکس خبر سکه گران شد

عکس خبر 12 ارز نزولی شد/ دلار گرانی را انتخاب کرد+ جدول

عکس خبر دلار بانکی گران شد

عکس خبر قیمت سکه یک میلیون و 209 هزار تومان

عکس خبر افزایش قیمت 31 ارز بانکی

عکس خبر رشد قیمت سکه طرح جدید

عکس خبر سکه در مدار گرانی/ دلار 3 هزار و 832 تومان+ جدول

عکس خبر ۳۰ ارز گران شد/ دلار همچنان در صدر + جدول قیمت

عکس خبر سکه یک میلیون و 209 هزار تومان

عکس خبر توقف قیمت در ایستگاه ارز

عکس خبر توقف یک روزه ارز در بازار+جدول قیمت

عکس خبر بازار شنبه سکه همراه با افت قیمت

عکس خبر نرخ رسمی دلار 3 هزار و 295 تومان

عکس خبر ادامه ارزانی در بازار سکه/ دلار3 هزار 818 تومان شد+ جدول

عکس خبر کاهش قیمت سکه

عکس خبر ارزش ۱۵ ارز نزولی شد/ دلار همچنان در اوج +جدول قیمت

عکس خبر نرخ دلار رسمی 3 هزار و 288 تومان

عکس خبر 31 ارز در بازار بین بانکی رشد کرد/ دلار در مدار گرانی+ جدول

عکس خبر کاهش هزار تومانی قیمت سکه

عکس خبر سکه نزولی شد

عکس خبر خواب در بازار ارز بین بانکی+ جدول قیمت

عکس خبر سکه امامی گران شد/ دلار 3 هزار 813 تومان+ جدول

عکس خبر صعود قیمت در بازار طلا و سکه

عکس خبر رشد دلار بانکی در نخستین روز معاملات

عکس خبر کاهش ارزش 12 ارز در بازار بین بانکی/ دلار در گرانی می‌‌تازد

عکس خبر دلار بر مدار صعود

عکس خبر اُفت ارزش 19 ارز در بازار بین بانکی/ دلار گران‌تر شد+ جدول

عکس خبر 10 ارز، ارزان شد/ دلار همچنان در صدر+ جدول

عکس خبر رشد قیمت دلار بانکی

عکس خبر نزول نرخ سکه تمام بهار آزادی

عکس خبر روز رشد دلار در بازار بانکی

عکس خبر 6 ارز، ارزان شد/ دلار و یورو گرانی را انتخاب کردند+ جدول

عکس خبر ارز رسمی ثابت ایستاد

عکس خبر سکه یک میلیون و 184 هزار تومان

عکس خبر رشد دوباره قیمت دلار در بازار بانکی

عکس خبر 11 ارز، ارزان شد/ دلار و یورو گرانی را برگزیدند+ جدول

عکس خبر رشد قیمت دلار رسمی

عکس خبر خیز 14 ارز برای گرانی/ یورو نزولی شد+ جدول

عکس خبر قیمت سکه یک میلیون و 184 هزار تومان

عکس خبر افزایش قیمت 29 ارز بانکی

عکس خبر 7 ارز، ارزان شد/ دلار گرانی را انتخاب کرد+ جدول

عکس خبر افت قیمت 9 ارز بانکی

عکس خبر رشد ارزش 25 ارز در بازار بین بانکی/ دلار در گرانی می‌تازد+ جدول

عکس خبر ثبات در بازار ازر

عکس خبر ادامه گرانی در بازار سکه / دلار 3801 تومان شد

عکس خبر رشد قیمت دلار در نخستین روز معاملات بازار بانکی

عکس خبر ۲۲ ارز، ارزان شد/ هم مسیری دلار و یورو در گرانی+ جدول

عکس خبر دلار بانکی گران شد

عکس خبر ارزش 17 ارز در بازار بین بانکی رشد کرد/ دلار گران‌تر شد+جدول

عکس خبر نرخ رسمی دلار 3 هزار و 269 تومان

عکس خبر افت قیمت سکه

عکس خبر رشد قیمت طلا در بازار/سکه بهار آزادی کاهش قیمت را تجربه کرد+جدول قیمت

عکس خبر افزایش قیمت چند ارز بانکی

عکس خبر روند نزولی قیمت سکه

عکس خبر استراحت یک روزه در بازار ارز بین بانکی+ جدول

عکس خبر استراحت یک در بازار بین بانکی+ جدول

عکس خبر اُفت قیمت انواع سکه در بازار/ دلار 3786 تومان+ جدول

عکس خبر سکه در سراشیبی قیمت

عکس خبر 11ارز ارزان شد/ دلار و یورو گرانی را انتخاب کردند+ جدول

عکس خبر رشد قیمت 25 ارز/دلار روند صعودی به خود گرفت+جدول

عکس خبر رشد دوباره قیمت دلار بانکی

عکس خبر دلار بانکی بالا رفت

عکس خبر ارزش 30 ارز بالا رفت/ یورو و دلار هم مسیر شدند+ جدول

عکس خبر قیمت سکه یک میلیون و 174 هزار تومان

عکس خبر روز صعود برای ارز بانکی

عکس خبر رشد ارزش 28 ارز بانکی

عکس خبر کاهش قیمت سکه در بازار/ دلار کمی اُفت کرد + جدول قیمت

عکس خبر ارزش 28 ارز بالا رفت/ یورو نزولی شد+ جدول

عکس خبر افزایش نسبی قیمت سکه

عکس خبر جهش قیمت سکه در بازار+ جدول قیمت

عکس خبر نرخ ارز در بازار بین بانکی/ ارزش 25 ارز بالا رفت + جدول

عکس خبر قیمت سکه و دلار در بازار

عکس خبر روز رشد ارزهای بانکی

عکس خبر سکه امامی بدون تغییر ماند/ یورو ارزان شد+ جدول قیمت

عکس خبر خواب یک روزه در بازار ارز بین بانکی+ جدول قیمت

عکس خبر قیمت سکه ثابت ماند

عکس خبر کاهش اقبال جهانی برای استفاده از یورو

عکس خبر کاهش قیمت 11 نرخ رسمی ارز

عکس خبر رشد 24 ارز در بازار بین بانکی/ ادامه گرانی دلار+جدول

عکس خبر افت قیمت سکه

عکس خبر افزایش قیمت سکه تمام بهار آزادی

عکس خبر افزایش قیمت 24 ارز در بازار+جدول قیمت

عکس خبر رشد قیمت دلار در نخستین روز هفته

عکس خبر روی خوش بازار به سکه

عکس خبر افت مجدد دلار بانکی در نمودار قیمت

عکس خبر ادامه سقوط دلار در ارز بین بانکی/ 19 ارز صعودی شدند + جدول

عکس خبر دلار بانکی آب رفت

عکس خبر اسکناس صفر یورویی به بازار آمد

عکس خبر خواب در بازار ارز بین بانکی+ جدول قیمت