یخ قطبی

عکس خبر حفره Polynya با اندازه‌ای بزرگ‌تر از کشور هلند در قطب جنوب ظاهر شد + ویدیو

عکس خبر شهر یخی+عکس

عکس خبر دریاچه های آبی در قطب شمال+عکس