یاران انقلاب

عکس خبر محسن رضایی: یارانِ امام یک‌به‌یک از میان ما پر می‌کشند/برای سلامتی رهبر دعا کنیم