گفتگوها

عکس خبر همه مخالفان بشار اسد به ایتالیا می‌روند

عکس خبر رئیس اجرایی دولت افغانستان در اجرای تعهدات خود نسبت به مردم و حزب جمیعت ناکام بوده است