کنترل جمعیت

عکس خبر اینفوگرافیک | نتیجه سرشماری سال ۹۵ در یک نگاه

عکس خبر افزایش جمعیت شهری ایران از ۸ به ۵۰ میلیون نفر طی نیم‌قرن/۷۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها ناپایدار است

عکس خبر آغاز جبران کاهش جمعیت باید از حوزه باشد

عکس خبر آثار کنترل جمعیت بر تعداد مسلمانان اندونزی