کمیسون اروپا

عکس خبر شکایت کمیسون اروپا بر علیه 3کشور بخاطر نپذیرفتن پناهجویان

عکس خبر خشونت علیه مسلمانان روهینگیا مصداق پاک‌سازی قومی است

عکس خبر بحران آوارگان روهینگیا مصداق پاک‌سازی قومی است

عکس خبر واکنش اتحادیه اروپا به خشونت علیه مسلمانان روهینگیا

عکس خبر مقامات اتحادیه اروپا ادغام بورس اوراق بهادار لندن با دویچه آلمان را متوقف کردند