کشتار شیعیان

عکس خبر فعالیت‌های رادیو هوسا در سالگرد حمله به شیخ الزکزکی

عکس خبر نیروهای نظامی افغانستان عملیات پاکسازی میرزا اولنگ را آغاز کردند/شمار شهدا افزایش یافت

عکس خبر نیروهای نظامی افغانستان عملیات پاکسازی میرزاولنگ را آغاز کردند/شمار شهدا افزایش یافت

عکس خبر حمایت رسمی عربستان از کشتار شیعیان در بحرین