کریم باقری پرسپولیس

عکس خبر واکنش باشگاه پرسپولیس به پیشنهاد خارجی بیرانوند و تغییر کادر فنی