کاهش بهای نفت

عکس خبر درشت‌ترین اسکناس ونزوئلا با سکه تعویض می‌شود