کاهش ارزش پول

عکس خبر درشت‌ترین اسکناس ونزوئلا با سکه تعویض می‌شود