کامپیوترهای جدید

عکس خبر مژده؛ منتظر کامپیوترهای مایع باشید!

عکس خبر تصاحب بخش PC کمپانی فوجیتسو توسط Lenovo +تصاویر

عکس خبر رایانه‌های کوانتومی با استفاده از الماس ساخته شدند