کاتب

عکس خبر جلسات علنی مجلس  به دو روز در هفته کاهش یافت

عکس خبر بررسی برنامه اشتغال فراگیر در سال 96

عکس خبر معادن سنتی، خالی از بهره‌وری/ ریسک‌پذیری بخش‌خصوصی جوابگوی نیاز کلان در معادن نیست

عکس خبر قالیباف و رحمانی‌فضلی فردا در مجلس حضور نمی‌یابند

عکس خبر طرح اداره صدا و سیما اعلام وصول شد

عکس خبر اشتغال جوانان کجای برنامه ششم توسعه قرار داده شده است؟/ سیستم وزارت علوم فساد اداری دارد