ژنرال دوستم

عکس خبر ژنرال دوستم پس از بازگشت به افغانستان همچنان معاون اول رئیس‌جمهور است

عکس خبر آمریکا از تمایل معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان به روسیه نگران است

عکس خبر تصمیم‌گیری درباره اتهامات معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان باید مبنای قانونی داشته باشد

عکس خبر رئیس جمهور افغانستان حقوق کارمندان ژنرال دوستم را قطع کرد

عکس خبر حکومت وحدت ملی افغانستان دیکتاتورانه به پیش می‌رود

عکس خبر مهمترین عناوین روزنامه های افغانستان در 4 اسفند

عکس خبر ژنرال دوستم محاصره منزلش را تکذیب کرد

عکس خبر ژنرال دوستم محاصره منزل‌اش را تکذیب کرد

عکس خبر مهمترین عناوین روزنامه های افغانستان در 6 بهمن

عکس خبر مهمترین عناوین روزنامه های افغانستان در 7 دی

عکس خبر چراغ سبز جامعه جهانی و سران جهادی برای محاکمه ژنرال دوستم