پرندگان شکاری

عکس خبر ورود پرندگان وحشی مهاجر به مناطق جنوبی/ دستگیری شکارچی‌های غیر مجاز