پدرام سلطانی

عکس خبر برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی باید در سیستم بانکی اصلاح ساختاری انجام دهیم/ سوئیفت وصل شده و مشکلی در این خصوص نداریم

عکس خبر زمان تغییر ساختار فرارسیده است

عکس خبر انتقاد از جلسات متعدد تودیع ومعارفه

عکس خبر کاهش انگیزه تجارت با عدم رعایت تعادل در توازن تجاری

عکس خبر هشداری که در هیاهیوی انتخابات گم شد؛ رشد 20 درصدی خانوارهای تک نفره

عکس خبر رقابت‌پذیری و شفافیت دو گمشده اقتصاد ایران است

عکس خبر کاسبی خارجی‌ها به اسم توریست / طرح 3پیشنهاد برای توسعه روابط خارجی در حوزه اقتصاد