پارلمان تونس

عکس خبر تصویب لایحه ضد آمریکایی در پارلمان تونس

عکس خبر از سال 2012 مبلغان زیادی برای آموزش جوانان برای نبرد در کنار داعش وارد تونس شدند