وصول

عکس خبر چطور چک برگشتی را وصول کنیم؟

عکس خبر طرح اداره صدا و سیما اعلام وصول شد