وزارت خارجه عربستان

عکس خبر درباره ربوده شدن شهروند سعودی با مسئولان لبنانی در ارتباط هستیم

عکس خبر وزارت خارجه عربستان سخنان الجبیر را تکذیب کرد

عکس خبر ایران با وقت‎کشی مانع از تکمیل تحقیقات درباره تعرض به سفارت عربستان شد