ورود تانک

عکس خبر مهمترین عناوین روزنامه های افغانستان در 19 دی