واحد نکا

عکس خبر  دانشگاه آزاد اسلامی نقش بسزایی در تحصیل قشر کم درآمد جامعه داشته است

عکس خبر دانشجوی تکواندو کار واحد نکا به تیم ملی دعوت شد