واحد اسلام آباد غرب

عکس خبر انس با قرآن و مطالبه‌گری از الزامات دانشجویی است

عکس خبر انس با قرآن و مطالبه گری از الزامات دانشجویی است

عکس خبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب معرفی شد

عکس خبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد غرب منصوب شد

عکس خبر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رئیس واحد آموزش سازمان نظام مهندسی کرمانشاه شد

عکس خبر عضو هیات علمی واحد اسلام آباد غرب رئیس واحد آموزش سازمان نظام مهندسی کرمانشاه شد

عکس خبر برگزاری یادواره کشوری سرداران شهید ریزه‌وندی و شهبازی در اسلام آبادغرب

عکس خبر برگزاری یادواره کشوری سرداران شهید ریزه وندی و شهبازی در اسلام آبادغرب

عکس خبر دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد غرب به واحد بزرگ ارتقا یافت

عکس خبر ارتقای درجه سازمانی واحد اسلام آباد غرب از متوسط به بزرگ

عکس خبر ارتقای واحد اسلام آباد غرب هدف مشترک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و نماینده مجلس شورای اسلامی

عکس خبر  دانشگاه آزاد اسلامی به مسائل فرهنگی توجه جدی دارد

عکس خبر گشایش مرکز رشد واحدهای  فناور واحد اسلام‌آباد غرب

عکس خبر احمدی: 70 درصد استادان اسلام‌آباد غرب متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است

عکس خبر تحقق وعده آموزشی دیگر در مناطق مرحوم؛ گشایش آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما پردیس کرند غرب