هتک حرمت مسجد

عکس خبر 15 سال حبس برای عامل حمله به مسجد فلوریدا

عکس خبر واکنش مردم نسبت به هتک حرمت مسجد جواد الائمه(ع)