نیکلاس مادورو

عکس خبر رئیس جمهوری ونزوئلا از سازمان ملل متحد درخواست کمک کرد

عکس خبر درخواست کشورهای آمریکایی از ونزوئلا برای برگزاری انتخابات

عکس خبر اسد و مادورو تلفنی گفت‌وگو کردند

عکس خبر پارلمان ونزوئلا به برکناری مادورو رأی داد

عکس خبر ونزوئلا حذف اسکناس های ۱۰۰ بولیواری را به تعویق انداخت

عکس خبر چاپ اسکناس‌های درشت در ونزوئلا