نمایش پیر و عاشق

عکس خبر مروری بر زندگی علامه طباطبایی در نمایش رادیویی «پیر و عاشق»

عکس خبر مروری بر زندگی علامه طباطبایی درنمایش رادیویی «پیر و عاشق»