نمایش رادیویی

عکس خبر مروری بر زندگی علامه طباطبایی در نمایش رادیویی «پیر و عاشق»

عکس خبر مروری بر زندگی علامه طباطبایی درنمایش رادیویی «پیر و عاشق»

عکس خبر رادیو سراغ تولید نمایش‌های  «اصحاب کهف» و «سلمان فارسی» رفت

عکس خبر محمد عمرانی «ضامن معتبر» را به رادیو نمایش می‌آورد

عکس خبر پخش تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو از آنتن شبکه های صدا