نمایشگر اولد

عکس خبر پرچمدار آینده گوشی های سونی از نمایشگر اولد بهره خواهد برد

عکس خبر به زودی می‌توانید یک نمایشگر پوشیدنی اولد را شبیه یک لباس به تن کنید