نمایشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگی

عکس خبر وزیر دفاع: قرارگاه خاتم الانبیاء ایثارگرانه و فداکارانه به کمک دولت آمده است