نقره

عکس خبر علی دایی نقره داغ شد

عکس خبر یک نشان نقره و یک نشان برنز حاصل تلاش تکواندوکاران قمی