نقد برجام

عکس خبر آقای روحانی ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان کجاست؟

عکس خبر تاکید طرف اروپایی بر ضرورت تضمین اجرای کامل و موثر برجام

عکس خبر معیار و ملاک بررسی تورم، جیب ملت است

عکس خبر سوابق پژوهشی و تولید علم ملاک ارتقای اساتید دانشگاه پیام نور

عکس خبر رهبر انقلاب خطوط قرمز برجام را عمومی بیان‌کردند تا مردم آن‌ها را از مسئولان مطالبه کنند

عکس خبر نتیجه نادیده گرفتن دلسوزی‌ها/ معاوضه نقض برجام با یک بیانیه مطبوعاتی!

عکس خبر کمیسیون مشترک برجام مسائل مختلف اجرای برجام را بررسی می‌کند

عکس خبر اقدام آمریکا در  تمدید تحریم‌ها مأیوس‌کننده بود/ شکست توافق هسته‌ای نابخشودنی است

عکس خبر کاخ سفید: ساخت پیشرانه هسته‎ای ایران، نقض برجام نیست

عکس خبر  برجام نه فتح الفتوح بود و نه ترکمنانچای، تجربه امریکا بود

عکس خبر سانسور هماهنگ اعتراض روحانی به نقض برجام در رسانه‌های بیگانه

عکس خبر واکنش جریان اصلاحات، دولت و حامیان آن به طرح تمدید تحریم های ایران چه بود؟

عکس خبر در مسأله توافق هسته‌ای طرفهای مقابل به تعهداتشان عمل نکردند

عکس خبر ترکی فیصل: آمریکا توافق هسته‌ای را پاره نکند