نظام آموزشی

عکس خبر ابتذال دانش، دانشجویی و دانشگاه!

عکس خبر تغییر نظام آموزشی حوزه‌های علوم اسلامی دانشگاهیان

عکس خبر باید از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش بهره‌مند شویم

عکس خبر  ۵ مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر ایجاد می‌شود

عکس خبر دوره پیش‌دبستانی نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند

عکس خبر کتاب های درسی با پشتوانه 15 سال مطالعه تالیف می شود

عکس خبر نا‌به‌سامانی کنکور علت اصلی تولیدات فرهنگی نامناسب

عکس خبر بررسی‌های کارشناسی بنیان تغییر تقویم آموزشی کشور