نظام آموزشی

عکس خبر مسئولان   زمینه را برای جولان تفکرات متناقض با منویات رهبری مساعد نکنند

عکس خبر امسال اوراق امتحانات نهایی الکترونیکی تصحیح می‌شود

عکس خبر جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود

عکس خبر اجرای نظام ۶-۳-۳ به آموزش وپرورش آسیب زد

عکس خبر مرثیه ای بر نظام آموزشی کشور در به اضافه مستند

عکس خبر آموزش و پژوهش مهم‌ترین عامل پیشرفت در جامعه است

عکس خبر ابتذال دانش، دانشجویی و دانشگاه!

عکس خبر تغییر نظام آموزشی حوزه‌های علوم اسلامی دانشگاهیان

عکس خبر باید از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش بهره‌مند شویم

عکس خبر  ۵ مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر ایجاد می‌شود

عکس خبر دوره پیش‌دبستانی نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند

عکس خبر کتاب های درسی با پشتوانه 15 سال مطالعه تالیف می شود

عکس خبر نا‌به‌سامانی کنکور علت اصلی تولیدات فرهنگی نامناسب