نسخه اندروید 8

عکس خبر آیا میدانید محبوبیت کدام نسخه از Android بیشتر است؟