نرمش قهرمانانه

عکس خبر تفاوت‌های صلح امام حسن(ع) با قیام امام حسین(ع)/ نبود تحلیل سیاسی در مردم، باعث شکست امام حسن(ع) شد

عکس خبر «آتش به اختیار» یعنی عدم آرام و قرار برای انجام وظایف در مسیر آرمان‌های اصلی انقلاب

عکس خبر معاون پارلمانی رئیس جمهوری: نرمش قهرمانانه برگرفته از سیره نبوی و رفتار علوی است