نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه

عکس خبر فیون: فرانسه جایگاه خود را در خاورمیانه از دست داده است