میثم رضایی

عکس خبر میثم رضایی عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت شد

عکس خبر حضور شریعتمداری به رفع مشکلات حوزه خودرو کمک می کند

عکس خبر دولت منتقدان صنعت خودرو را به سیاسی کاری متهم کرد

عکس خبر خودروسازان داخلی با شرایط همکاری خودروسازان خارجی مشکل دارند

عکس خبر وزارت صنعت سفارش‌های ثبت‌شده خودرو را حذف کرد