موازی کاری

عکس خبر تصویب رفع موازی کاری و اصلاح قوانین در نظام آماری کشور

عکس خبر تضعیف وزارت اقتصاد با معاونت‌سازی‌های موازی

عکس خبر تضعیف وزارت اقتصاد  با ایجاد معاونت های موازی

عکس خبر پخش مستند زندگی‌ ۷۰ مفسر شیعه از شبکه قرآن