مهدی قدمی

عکس خبر وزیر اقتصاد در مبارزه با فساد با کسی تعارف ندارد

عکس خبر کشف ۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در طرح سراسری مبارزه با قاچاق

عکس خبر کشف ۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق طی طرح سراسری مبارزه با قاچاق