مهدی طائب

عکس خبر کاهش نرخ جمعیت توطئه دشمن برای براندازی انقلاب اسلامی است

عکس خبر انقلاب اسلامی به الگویی موفق برای مقابله با استکبار تبدیل شده است

عکس خبر برجام ۲ و ۳ یعنی خودکشی/ ترامپ خارج از سیستم امریکا نیست