منزل هاشمی

عکس خبر وداع با شخصیتی ملی

عکس خبر منزل پدری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ثبت ملی می‌شود