مقام صهیونیست

عکس خبر  نفوذ حماس به تلفن‌های همراه ده‌ها نظامی صهیونیست