مطالبه گری

عکس خبر انس با قرآن و مطالبه‌گری از الزامات دانشجویی است

عکس خبر انس با قرآن و مطالبه گری از الزامات دانشجویی است

عکس خبر مخاطب مطالبات مردم اصلاح‌طلبان هستند

عکس خبر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی زبان مطالبه‌گر دانشجویان خواهد بود

عکس خبر حقوق ۲۴ میلیونی مصداق چپاول بیت‌المال است/ مانع قانونی‌شدن این مصوبه ننگین شوید

عکس خبر مشکلات مردم مناطق سیل‌زده هنوز برطرف نشده‌است/ لزوم تخصیص اعتبار برای بازسازی مناطق

عکس خبر سلسله جلسات مطالبه‌گری دانشجویان اسفراین با حضور رئیس آموزش و پرورش شهرستان

عکس خبر فعالیت جنبشی و روحیه مطالبه‌گری باید در دانشگاه‌ها زنده شود