مستمری بازماندگان

عکس خبر دستور مدیرعامل تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان و مصدومان زلزله کرمانشاه

عکس خبر پرداخت بیش از ۶٩ هزار میلیارد ریال مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

عکس خبر بهره‌مندی فرزندخوانده از مستمری بازماندگان

عکس خبر دستور مدیرعامل تامین اجتماعی برای رسیدگی فوری به وضعیت کارگران حادثه‌دیده «زنجان» و «شهرکرد»

عکس خبر بازنشستگی‌های پیش از موعد کمر تامین اجتماعی را شکسته است؛ این قانون باید جمع شود/ بیش از تورم افزایش حقوق داشته‌ایم