مرگ هاشمی رفسنجانی

عکس خبر تمهیدات پلیس در مسیرهای منتهی به جماران