مرگ جیمی کارتر

عکس خبر کارتر چه نصیحتی به ترامپ کرد؟