مردم هزاره

عکس خبر فیلمساز جوان افغانستانی برنده جشنواره بین المللی ونیز شد