مردم دیرالزور

عکس خبر ارسال 41 کامیون حامل مواد غذایی برای مردم دیرالزور