مرداد 1332

عکس خبر مراسم گرامیداشت روز دانشجو در واحد داریون برگزار شد