مذاکرات موشکی

عکس خبر اگر مکرون نگران برجام است آمریکا را تحت‌فشار قرار دهد/ غرب برجام را برای زنجیر کردن ایران می‌خواهد