مدرسه فیلم عمار

عکس خبر اساتید بزرگی که به نقد آثار عمار نشستند/در کارگاه های تخصصی عمار چه می گذرد