لنز چشمی

عکس خبر احتمال آسیب بینایی با استفاده از لنز چشمی در آرایشگاه ها

عکس خبر خارج کردن 27 لنز چشمی از چشمان یک زن میانسال!